Kontaktujte mě

Pojištění pro muže

Jsme oporou pro ženy, pro rodinu, máme svoje plány a občas riskujeme. Ale může se stát cokoliv, a je dobré myslet na to, že neseme odpovědnost jak sami za sebe, tak i za své blízké. Pojištění pro muže je tu proto, aby nám mužům pomohlo ve chvíli, kdy nás potká nepřízeň osudu.

Pojištění pro případ vážných chorob mužů

O pojištění vážných chorob

 • Zaměřeno na vybrané nejčastější diagnózy rakoviny, kterými trpí převážně muži
 • Kryje i rakovinu v nižším stádiu in-situ
 • Obsahuje unikátní program prevence

Proč se pojištění zaměřuje na rakovinu?

 • Rakovina je nejčastější vážnou chorobou
 • S rakovinou se pojí vysoké náklady na léčbu (léky, zdravotnické pomůcky, lázeňskou péči a ostatní zdravotní a sociální služby)

Kdy dochází k pojistné události?

 • První výskyt rakoviny orgánu z uvedeného výčtu v době trvání pojištění
 • V případě, že se jedná o rakovinu v nižším stádiu, která je označena jako in-situ, bude vyplaceno 50 % pojistné částky. I nižší stádium totiž znamená výpadek příjmu a nárůst výdajů spojených s léčbou.
Diagnóza % plnění z PČ
Rakovina prostaty 100 %
Rakovina varlat 100 %
Rakovina penisu 100 %
Rakovina nadvarlat 100 %
Rakovina šourku 100 %
Rakovina prsu 100 %
Rakovina tlustého střeva 100 %
Rakovina konečníku a rektosigmoideálního spojení 100 %
Rakovina prostaty in-situ 50 %
Rakovina varlat in-situ 50 %
Rakovina penisu in-situ 50 %
Rakovina nadvarlat in-situ 50 %
Rakovina šourku in-situ 50 %
Rakovina prsu in-situ 50 %

Program prevence

Zachytí-li se onemocnění včas, máte velkou šanci na uzdravení. My vás v prevenci vždy podpoříme.

 • Z pojištění prevence vám vyplatíme každé 3 roky 500 Kč za absolvování preventivního urologického vyšetření nebo vyšetření kolorektálního karcinomu.
 • Pojištění prevence je automaticky součástí pojištění vážných chorob mužů.

Pojištění tatínek

Každého nastávajícího tátu čeká nová zodpovědnost za své nejbližší. Pojištění tatínek pomáhá předcházet případným nečekaným situacím, které mohou nastat.

Na co se vztahuje:

Narození vícerčat

Když se místo jednoho dítěte narodí dětí víc, násobí se jak radosti, tak i starosti a výdaje. Naštěstí je tu Pojištění tatínek, které vám v podobných situacích bude oporou…

Bonus pro tatínky
Narození dvojčat 20 000 Kč
Narození trojčat 30 000 Kč
Narození čtyřčat 40 000 Kč
Narození paterčat 50 000 Kč

Vrozené vady a nemoci

Pojištění tatínek pomáhá rodinám vypořádat se s následky vrozených vad a nemocí.

 • Vrozené vady nervové soustavy
  Vrozený hydrocefalus, Rozštěp páteře (Spina bifla)
 • Vrozené vady oběhové soustavy
  Transpozice velkých cév, Falotova tetralogie, Syndrom hyponastického levého srdce, Koarktace aorty, Anomální napojení plicních žil
 • Rozštěp rtu a rozštěp patra
  Izolovaný nebo kompletní rozštěp rtu a patra
 • Vrozené vady trávicí soustavy
  Vrozené vady jícnu, Neprůchodnost jícnu (Atrézie jícnu), Pištěl v průdušnici (Tracheoezofageální pištěl), Vrozené chybění, artézie a stenóza tenkého střeva, Anorektální atrézie, vrozené chybění a stenóza tlustého střeva (Anální a rektální neprůchodnost)
 • Vrozené vady močové soustavy
  Ageneze ledvin, Cystická nemoc ledvin
 • Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy
  Redukční defekty končetin
 • Abnormality chromozomů
  Downův syndrom

Úmrtí rodičky při porodu

Ke komplikacím, které končí smrtí nastávající maminky, dochází pouze výjimečně. Na 100 000 narozených dětí v ČR ročně připadá 10 takových případů.

Pojištění asistenčních služeb

Vaše starosti v náročných životních situacích můžete nechat na nás.

Kdy mohu využít služeb osobní asistence?

Vážná choroba

Když do vašeho života vstoupí vážná choroba, často bývá obtížné postarat se i sám o sebe. Díky pojištění asistenčních služeb se můžete spolehnout na bezplatnou pomoc ve chvílích, kdy ji nejvíce potřebujete.

Na co se pojištění vztahuje?
Parametry
Zajištění sebe v nepříznivé situaci
Ošetřovatelská služba ano
Dovoz léků ano
Doprava do zdravotnického zařízení a zpět ano
Zajištění chodu domácnosti
Dovoz stravy ano
Dovoz nákupu ano
Úklid bytu ano
Děti
Ošetřování a hlídání dětí nebo seniorů ano
Domácí mazlíčci
Pobyt zvířete v útulku ano
Ostatní
Náhradní doprava pro osobu blízkou ano

Úmrtí manželky

Náhlá ztráta životního partnera člověka hluboce zasáhne, obzvlášť pokud máte malé děti. Jsme tu, abychom vám pomohli obtížné období překonat.

Na co se pojištění vztahuje?
Parametry
Zajištění chodu domácnosti
Úklid bytu ano
Děti
Ošetřování a hlídání dětí nebo seniorů ano
Ostatní
Náhradní doprava pro osobu blízkou ano
Organizace pohřbu ano

Rozvod (zahájení rozvodového řízení)

Bohužel, rozvodem u nás končí každé 2. manželství. Jedná se o jednu z nejstresovějších životních situací. I v těchto chvílích vám podáme pomocnou ruku.

Na co se pojištění vztahuje?
Parametry
Zajištění chodu domácnosti
Úklid bytu ano
Děti
Ošetřování a hlídání dětí nebo seniorů ano

Právo na pojistné plnění lze uplatnit po dobu 3 měsíců od zahájení rozvodového řízení.

Telefonické konzultace

Někdy člověk neví kam dál, přitom se stačí jen poradit. Díky našemu pojištění můžete vaše starosti konzultovat se zkušenými odborníky. Tuto službu můžete dokonce čerpat 2× za rok, aniž by došlo k jakékoliv pojistné události.

Na jaké případy se služba vztahuje?

 • Zprostředkujeme vám telefonické konzultace s psychologem, právníkem a lékařem.
 • Zjistíme vám kontakty na řemeslníka, veterináře nebo třeba svatebního koordinátora.

Máte zájem o Pojištění pro muže? Poradíme vám.

Děkujeme za váš zájem

Budeme vás kontaktovat co nejdříve.

Zavřít